Blog

Péče o rostliny

How to care for cut flowers

It often happens that our customers ask for "those bags with the special powder for the flowers," the so called "nutrition". No, our dear customers, you won´t find it in our shop. Maybe it could be a clever marketing move, added value to the hand tied bouquet, but have decided against them....
Celý článek

Jak pečovat o řezané květiny

Často se nám stává, že se nás zákazníci ptají, jestli máme „ty pytlíčky s tím práškem na kytky“, takovou tu „výživu“. Ne, milí naši zákazníci, u nás je nenajdete. Možná by to mohl být šikovný marketingový tah, přidaná hodnota k uvázané kytici, ale my jsme se rozhodli je nerozdávat....
Celý článek

Proč má vaše sousedka na balkóně hezčí květiny

Možná to znáte. Blížíte se ke svému bytečku nebo baráčku, pohlédnete na svůj balkón a svoje truhlíky, ve kterých jsou nějaké ty letničky, ale moc nadšení z nich nejste, nijak extra nekvetou, nerozrůstají se, jsou zplihlé, bez barvy, prostě není se čím chlubit. Proč jste je vůbec kupovali,...
Celý článek

Floripedia

Calluna or Erica

Autumn has arrived, flower shops and garden centres are beginning to offer autumn potted plants and you might be considering what to plant in your balcony flower pot, or in your garden. There are many types but how to choose the right one to please the eye without ruining the wallet? For its...
Celý článek

Vřes nebo vřesovec

Máme tu podzim, květinářství a zahradnictví začínají nabízet podzimní hrnkové rostliny a vy třeba uvažujete, jakou rostlinu si do truhlíku, či zahrádky vybrat.  Druhů je mnoho a jak zvolit tu správnou, abyste potěšili oko a nezruinovali peněženku? Nám se pro svou krásnou strukturu a...
Celý článek

How to distinguish a rose from eustoma

We often witness that the customer points at Eustoma, and asks what type of Rose it is. Us, florists, obviously recognize the difference, even if someone wakes us up at midnight after a particularly busy day, but would you be able to see the difference between these two types, even if you´re fresh...
Celý článek

Jak rozeznat eustomu od růže

Často se nám stává, že zákazník ukáže na eustomu, a zeptá se, co je to za růži. My floristé to samozřejmě rozpoznáme, i kdyby nás někdo probudil o půlnoci po obzvlášť náročném dni, ale dokázali byste vy sami rozlišit tyto dva druhy, i když jste svěží a odpočatí? :) Eustoma je mnohdy sice mylně...
Celý článek

NA CESTÁCH

Dutch flower auction

Have you ever wondered what happens to the flowers before they get to our flower shop? What journey they undergo before they get from growers to retailers? Distribution of flowers to the whole world runs on flower auction in The Netherlands. If you plan a trip there sometime, combine it with a...
Celý článek

Holandská burza květin

Napadlo vás někdy, co se děje s květinami, než se dostanou k nám do květinářství? Jakou cestu podstoupí, než se dostanou od pěstitelů až k prodejcům? Distribuce květin do celého světa probíhá na květinové burze v Holandsku. Pokud si tam někdy naplánujete cestu, spojte ji s návštěvou...
Celý článek